en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

2015@ design by Mustafa TUNÇ

 
 

Değerli Taşlar

2610
Türkiye ve Dünyada Madencilik
Mustafa, Tunç, Mustafa tunç, Migem, Madencilik, Patlatma, Ruhsat müracaatı, Maden ruhsatı, Maden sahaları, Maden kanunu, Uygulama yönetmeliği, Migem hesap numaraları, Arama ruhsat bedeli, İşletme ruhsat bedeli, Devlet hakkı oranları, Bilgi dökümü ücretleri, 3213 sayılı maden kanunu, 6592 sayılı kanun, Türkiyede madencilik, Dünyada madencilik, Madencilik sektörleri, Ruhsat müracaatı nasıl yapılır, Mermercilik, Arama ruhsat sertifikası, Ruhsatlandırma süreci, Maden arama projesi, Ön inceleme projesi, Kimler ruhsat alabilir, Müracaat sırasında istenen belgeler, Pafta koordinat hatası, Kelebek hatası, Saat yönü hatası, Pafta aşımı hatası, Alan aşımı hatası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Gn.Md.,Türkiye Kömür İşl. Gn.Md.,Türkiye Taş Kömürü Gn.Md.,Eti Maden İşletmeleri A.Ş.,TÜBİTAK,BOREN - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,TMMOB Maden Mühendisleri Odası,TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası,Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği,Türkiye Mermer Doğaltaş Ve Makinaları Üreticileri Birliği , Türkiye Seramik Federasyonu,Agrega Üreticileri Birliği ,Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu, Kireç Sanayicileri Derneği,İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği ,Ege İhracatçı Birlikleri, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türkiye Madenciler Derneği,Istanbul Mıneral Exporters Assocıatıon, Altın Madencileri Derneği, Madenciler Dayanışma Derneği, Süs taşı satışı, satın al, değerli taşlar, süs taşları
Maden ve Mermer ruhsat müracaatı nasıl yapılır, İstenen belgeler nelerdir, Ruhsat aldıktan sonra ne yapılır, Ülkemizde ve dünyada madencilik, Ülkemizdeki madenlerin ilere göre dağılımı....
 
 
 

Haber & Duyurular

Türkiye'de Madencilik 

 

Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. MTA verilerine göre, dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28’inci sırada yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10’uncu sırada bulunmaktadır.

Yazının Devamı

 

Madenlerde Patlatma 

Günümüzde kimya teknolojisindeki gelişmeler sonucu inşaat, madencilik ve askeri amaçlarla kullanılan çok sayıda patlayıcı madde geliştirilmiştir.

Buna karşın üretim zorluğu, üretim maliyeti, depolama ve kullanma güvenliği, kullanım öncesi ve sonrası çevre kirliliği gibi nedenlere bağlı olarak bunlardan bir kısmı kullanılabilmektedir.

 Genel olarak patlayıcılar tahrip edici patlayıcılar, askeri patlayıcılar, ateşlemeye yarayan patlayıcılar ve fırlatıcı yakıt halinde olan patlayıcılar olarak çeşitlendirilirler.

Yazının Devamı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Açık Ocaklarda Patlatma Tasarımı Ve Uygulaması

Açık ocak patlatmalarının büyük bir kısmı basamak patlatması şeklinde yapılmaktadır. Serbest yüzeye ( aynaya ) paralel olarak açılan dik veya dike yakın patlatma patlatma deliklerinin patlayıcı ile şarj edilerek patlatılması basamak patlatması olarak adlandırılır. Genel olarak açık alanlarda yapılan patlatmalardan biri olarak da bilinir.

Yazının Devamı

 

Maden Aramalarında Yeni Teknolojik Gelişmeler 

Yazıda son 20 - 25 yılda maden aramalarında köklü değişimlere yol açmış arama teknolojisindeki ilerlemelere kısaca değinilmiş ve haşarı İçin gelişmiş teknolojinin gerekti fakat yeterli olmadığı vurgulanmıştır,

Demir, krom, kömür gibi yüzeylemeleri kolayca tanınabilen maden yataklarının çoğu bulunmuştur. Bugün maden aramaları, yüzeylememiş derin yataklara ve yüzey belirtileri silik ya da yüzeylemelerinin tanınması zor epitermel altın gibi yeni tür yataklara yöneliktir. Böyle yatakları bulabilme, ancak son 20 - 25 yılda geliştirilmiş yeni bilgi ve teknolojilerle mümkündür. Bu yazıda maden arama teknolojisinde son 20 – 25 yılda görülen önemli ilerlemeler kısaca gözden geçirilmektedir.

 Yazının Devamı

 

Dünya'da Madencilik 

Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de rol oynayan ülkelerin başında ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya gelmektedir. Bunun yanı sıra maden grubuna girmeyen petrol üretiminde Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri önemli rezervlere sahiptir. Dünya ticaretinde madencilik ürünleri arasında ihracat değerlerine göre ham petrol, demir dışı metaller ve endüstriyel mineraller önemli yere sahiptir. 

Yazının Devamı

 
 

Türkiyede Mermercilik

Ülkemizde mermer yatakları, Anadolu Yarımadası’nı yurt edinen bütün uygarlıklar tarafından işletilmiştir. Konut, lahit, tapınak ve heykel yapımında malzeme olarak değerlendirilen mermere ait yataklar, özellikle Roma ve Bizans İmparatorlukları döneminde yaygın olarak değerlendirilmiştir. Bu ocaklardan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerinde de yararlanılmıştır. Mermer işlemeciliğinin tarihsel bir gelişim gösterdiği ülkemizde, Etiler devrindeki arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkartılan kabartma ve heykeller, Eski Yunan ve Roma devrine ait amfiler, arenalar ve diğer çeşitli sanat eserleri, Selçuklular devrinin saray, hamam, kervansaray, cami ve medreseleri,

 Yazının Devamı

 

Bu alana reklam vermek için lütfen irtibata geçiniz.

Bu alana reklam vermek için lütfen irtibata geçiniz.

 

Süs taşı satın al

Bu alana reklam vermek için lütfen irtibata geçiniz.

Bu alana reklam vermek için lütfen irtibata geçiniz.